Drevet af benzin

Fra 2019 leveres City Ranger 2260 med benzinmotorer.

I hele Europa er der i byerne en stigende bekymring for luftkvalitet og andre miljømæssige problemer.  

Et af disse handler om at reducere udledninger fra maskiner og køretøjer i byerne - der er især fokus på reduktion af NOx partikler. En løsning på dette problem er at anvende motorer, der er drevet af benzin.  

Fra 2019 leveres City Ranger 2260 med benzinmotorer, hvilket gør dem til et godt valg for kommuner og serviceentreprenører, når de skal vælge en ny redskabsbærer til vedligeholdelse af deres byer. City Ranger 2260 kan leveres nu med stage V benzinmotor.
  
De opfylder de nye emissionstrends og -krav, men det er ikke de eneste fordele, du vil få.

Vi forventer, at de nye benzinmotorer vil have lavere service- og vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med mulige alternativer samt mere brugerkomfort.  

 

Flere nyheder