Effektiv fejning i din by

Feje-/sugeanlægget gør din Park Ranger 2150 til en helårsmaskine

Feje-/sugeanlægget er et af de grundlæggende redskaber til Park Ranger 2150. Dette er redskabet, som gør den til en helårsmaskine. Om foråret gælder det fejning af gader og veje efter vinterens grusning. Om efteråret skal der ryddes op efter blæsten, der spreder støv og blade overalt. Og om sommeren vil vi bare gerne holde vores omgivelser pæne og præsentable. Feje-/sugeanlægget er effektivt overalt - på stier og fortove, i vejkanter, indkørsler, p-pladser, kælderskakte, p-huse, trapper og lign. Anlægget består i sin helhed af koste, sugeslange, sugetank (til affaldet) og vandtank (til binding af støvet).

2 eller 3 koste
Fejedelen er udstyret med 2 forkoste eller 2 forkoste og 1 sidekost. Arbejdshøjden på forkostene justeres med et næsehjul, som sikrer minimal slitage på børsterne. Forkostenes rotation kan hastighedsreguleres trinløst. Fejebredden er 1200 mm eller op til 1660 mm, afhængigt af om der anvendes 2 eller 3 koste.

Den 3. sidekost
Ønskes 3 koste, er den 3. kost en fabriksmonteret løsning. Den er parallelt styret og følger dermed de primære forkoste. Den 3. kost kan indstilles til h.h.v. at feje i kostens fulde arbejdsområder - helt ind til redskabets midterlinje - eller blive løftet i hvileposition ved snævre passager. Den kan vinkles til fejning i dybe rendesten og feje med forskudt højde, så der reelt kan fejes på to niveauer ad gangen - hvilket er praktisk f.eks. ved kantsten, trapper el.lign. Køres sidekosten ind foran forkostene, er den effektiv til fejning af hjørner. Tre koste er særdeles effektivt til større områder med henkastet affald.

Nyudviklet sugemundstykke
Et nyudviklet sugemundstykke, der er placeret bag kostene, samler snavset op via en sugeslange til sugetanken. Sugemundstykket er konstrueret af stål og kan, når kostene griber fat i det, suge selv større stykker skrald op (f.eks. øl- og sodavandsdåser) eller tungere snavs (f.eks. granitskæver, split el.lign.).

Ekstern sugeslange (option)
En 6 meter ekstern sugeslange fås som ekstraudstyr. Den fylder næsten ingenting, når den ikke er i brug, men ligger suget sammen oven på tanken. Sugeslangen forlænger feje-/sugeanlæggets rækkevidde, idet den kan komme frem alle de steder, hvor redskabsbæreren af den ene eller den anden grund ikke kan køre. Den eksterne sugeslange er ideel til opsugning på trapper, i kælderskakte o.lign.

Støvet fæstnes af vand
Alle koste er udstyret med en vanddyse for at forhindre, at støvet hvirvles rundt, når der arbejdes. Vandtanken (100 liter) er tilsluttet sugetanken, som er udstyret med et unikt, selvrensende rotorfilter. Filteret binder støvet med vand, så det bliver inde i tanken og ikke ryger ud igen sammen med udblæsningsluften. Vandmåler placeret på siden af sugetanken gør det nemt at checke, om der er vand på.

Rengøring og vedligeholdelse
Alle vedligeholdelsesdele, inklusiv filtrene, er umiddelbart tilgængelige, så de er nemme at rengøre. Det er ikke nødvendigt at afmontere sugetanken først. Slanger og kabler ligger skjult og er derfor godt beskyttet.

Nem montering
Det er nemt at montere feje-/sugeanlægget. Redskabsbæreren bakkes ind under sugetanken, hvor den hurtigt monteres og tilkobles. Herefter løftes forkostene med A-rammen. Det eneste, operatøren skal gøre er at aktivere et låsehåndtag og tilslutte hydraulik- og vandslanger. Feje-/sugeanlægget leveres med stativ til afmontering og opmagasinering af koste og sugetank.

TEKNISK DATA PÅ FEJE-/SUGEANLÆGGET

 

Nyt optimeret design
Det velkendte feje-/sugeanlæg til Park Ranger 2150 blev oprindeligt konstrueret i 90'erne. Hos Egholm tester vi løbende maskiner og redskaber med henblik på at optimere effektiviteten af vores produkter. Feje-/sugeanlægget har derfor fået nyt design samt en række tekniske forbedringer:

  • Færre sliddele for minimum service og nemmere vedligeholdelse.
     
  • Reduceret højde på den 3. sidekost, hvilket sikrer nemmere adgang til svært tilgængelige steder så som under bænke el.lign.
     
  • Lettere konstruktion af den 3. sidekost, hvilket giver mindre slidtage på børsterne.
     
  • En konstruktionsteknisk ændring sikrer, at fastgjort skidt ved fejning i midterbanen nemmere bliver fjernet og at striber dermed undgås.

PM10 og PM2.5 certificeretFeje-/sugeanlægget er PM10 og PM2.5 certificeret og miljømæssigt godkendt i hele EU.
Læs om certificeringen.

Flere nyheder