Egholm og FN’s verdensmål

FN’s 17 verdensmål har sat kursen for en bæredygtig udvikling, og vi har i Egholm valgt at fokusere på fire mål, hvor vi kan bidrage og gøre en forskel.

Mange kender til FN’s verdensmål, der blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i september 2015. De i alt 17 mål trådte i kraft i 2016 og vil frem mod 2030 fungere som et kompas for vores fælles rejse mod en bæredygtig udvikling for både mennesker og miljøet.

Cirkulær tankegang er både en mulighed og en nødvendighed. Presset på klodens ressourcer betyder, at verden står over for en forandring i den måde, vi tænker ressourcer og produktion på. Der er behov for at reducere, genbruge og genanvende de materialer, som indgår i produkter, så mængden af primære -jomfruelige - råstoffer bliver erstattet af sekundære - genanvendte - råstoffer. En cirkulær økonomi, hvor det lineære flow fra råstof til affald erstattes med et cirkulært kredsløb, hvor ressourcerne hele tiden genanvendes.

Verdensmålene gælder for alle lande, både rige og fattige, men for at målene skal blive mere end bare ord, er det vigtigt at konkretisere den bæredygtige indsats. I Egholm har vi arbejdet målrettet med verdensmålene for at identificere, hvor vi som virksomhed kan gøre mest muligt forskel. Vi har valgt at tage udgangspunkt i mål nummer 8, 9, 12 og 13.

 Verdensmål 8  - picture

Verdensmål 8

Anstændige jobs og økonomisk vækst

I Egholm lægger vi stor vægt på social ansvarlighed. Vi føler, at vi er forpligtede til at tage ansvar for at skabe anstændige jobs - blandt andet ved at fokusere på tiltag, som kan øge trivsel på arbejdspladsen og sørge for, at medarbejdernes personlige og faglige kompetencer kommer til deres ret.

Derudover har vi skarpt fokus på innovation og teknologisk opgradering med henblik på at øge både produktivitet og ressourceeffektivitet i hverdagen. Også her spiller vores medarbejdere en central rolle i forhold til implementering af nye værktøjer og teknologier.

Verdensmål 9

Industri, innovation og infrastruktur

Vi ønsker at være på forkant med den teknologiske udvikling og være med til at finde bæredygtige løsninger på både økonomiske og miljømæssige udfordringer.

Vi ved, at vores redskabsbærere har en levetid på cirka 20 år. Derfor arbejder vi målrettet på at kortlægge infrastrukturen, så vi hele tiden kan finde nye og bedre løsninger til at bortskaffe og genbruge komponenter i de udtjente produkter.

Verdensmål 9  - picture
Verdensmål 12  - picture

Verdensmål 12

Ansvarligt forbrug og produktion

I Egholm arbejder vi konstant på at optimere vores produktionsformer i en mere bæredygtig retning. Omkring 97 % af vores samlede CO2-udledning stammer fra brugen af maskiner i dens levetid, hvorfor det er det primære indsatsområde i vores ambition om at reducere CO2-aftrykket - på både kort og længere sigt.

Verdensmål 13

Klimaindsats

Men hvad kan vi som virksomhed gøre for at bidrage til den grønne omstilling, når vores maskiner først er produceret? Vi forbereder dem til brugen af miljøvenlig diesel (HVO100) og miljøvenlig benzin (E85), der reducerer CO2-udledningen med henholdsvis 90 og 65 %. Men vi fokuserer også på træning af de mennesker, der til dagligt servicerer og bruger maskinerne, så vi kan sikre den mest optimale drift og anvendelse, herunder maskinførerens muligheder for en mere effektiv brug af maskinen.

Det er vores ambition at udvikle markedets mest miljøvenlige redskabsbærere. Elektricitet er et oplagt drivmiddel, som det ser ud i dag, men vi ønsker ikke blot at følge strømmen, hvis det om fem år viser sig at gas, brint eller kunstig diesel er det mest fornuftige valg. Vi ønsker at gøre det som for alle giver bedst mening, både for mennesket og for miljøet.

Verdensmål 13  - picture

Bæredygtighed i bevægelse

 
Arbejdet med bæredygtighed er ikke en statisk proces. Vi bliver hele tiden klogere, og vores nye viden skal danne grundlag for smartere og grønnere måder at gøre tingene på - og forhåbentlig inspirere andre. Men vi ved også, at vi ikke kan det hele selv. Derfor er vi meget åbne for udviklingssamarbejder med leverandører, kunder eller andre virksomheder, som kan skabe en synergieffekt, hvor den samlede sum er langt højere end de enkelte dele. For det er hele essensen i FN’s verdensmål: At vi løfter i flok.

Kontakt os, hvis du vil vide mere!