Miljøvenlige brændstoffer

Når det kommer til at drive redskabsbærere, er effektivitet og pålidelighed afgørende. Men det betyder ikke, at man skal gå på kompromis med miljøet. Med de rigtige miljøvenlige brændstoffer kan du opnå den optimale præstation og samtidig mindske din miljøpåvirkning.

Hos Egholm arbejder vi i retning af at gøre vores redskabsbærere mere bæredygtige. Målet er, at gøre det muligt for kunderne at skifte til miljøvenlige brændstoffer som fx HVO biodiesel og E85 benzin. Vi er allerede godt på vej og på nuværende tidspunkt er Egholm Park Ranger 2150, Park Ranger 2155 og City Ranger 3070 motorer godkendt til brug af HVO100 brændstof.

HVO100 label

Biodiesel HVO100 

Hydrobehandlet vegetabilsk olie (HVO)

HVO100 biodiesel er kendt for sin høje kvalitet, effektivitet og pålidelighed. HVO100-brændstof er en højtydende biodiesel, der er udviklet til at levere maksimal effektivitet og pålidelighed under forskellige driftsforhold. Brændstoffet har en høj energitæthed, hvilket betyder, at det kan producere mere energi pr. liter sammenlignet med andre typer brændstoffer. HVO100 har lignende energiindhold og ydeevneegenskaber som diesel, hvilket sikrer tilstrækkelig trækkraft og rækkevidde.

Er Biodiesel HVO100 miljøvenligt?

HVO100 har en imponerende miljøprofil. Det er CO2-neutral, hvilket betyder, at den CO2, der frigives ved forbrænding, allerede er optaget under dyrkningen af de vegetabilske olier. Dette gør HVO100 til et fremragende valg for de virksomheder, der ønsker at reducere deres klimaaftryk og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Park Ranger 2155 er godkendt til HVO100 biodiesel

Park Ranger 2150/2155 er godkendt til HVO100 biodiesel.

City Ranger 3070 er godkendt til HVO100 biodiesel

City Ranger 3070 er godkendt til HVO100 biodiesel.

Hvad er biodiesel HVO100 lavet af?

HVO100 Biodiesel er fremstillet af 100% genanvendt biologisk materiale som f.eks animalsk affaldsfedt fra fødevareindustrien, fiskeolie fra affaldsfisk, vegetabilske olier, restprodukter fra majs, rapsolie, sojabønneolie, brugt madolie og meget andet, hvilket gør den 100% fossilfri.

Hvorfor vælge biodiesel HVO100?

HVO100, eller Hydrogenated Vegetable Oil, er en type biodiesel, der ofte betragtes som en bæredygtig alternativ til konventionelle fossile brændstoffer som dieselolie. Der er flere gode grunde til at vælge HVO100 som brændstof:

Bæredygtighed
HVO100 er fremstillet af vegetabilske olier, fedtstoffer og animalske olier. Disse kilder er fornybare og kan indsamles og genanvendes, hvilket reducerer afhængigheden af ikke-fornybare fossile brændstoffer og mindsker CO2-udledningen med op til 90%.

Lavere drivhusgasemissioner
HVO100 har op til 33 % lavere drivhusgasemissioner sammenlignet med traditionel dieselolie. Produktionen af HVO indebærer også en reduktion af drivhusgasemissioner. Dette bidrager til at bekæmpe klimaforandringer.

Reduktion af lokal luftforurening
Brug af HVO100 kan bidrage til at mindske lokale forureningsniveauer i byområder, da det producerer færre skadelige udstødningsgasser som nitrogenoxider (NOx) og partikler.

Egholm green machines

Er biodiesel HVO100 lige så effektiv som dieselolie?

Renere forbrænding
HVO100 biodiesel brænder renere end dieselolie, hvilket resulterer i lavere vedligeholdelsesomkostninger og længere levetid for motoren. HVO100 biodiesel er også kendt for sin gode koldstartegenskaber, hvilket er vigtigt i koldere klimaer. Der frigives færre partikler og forurenende stoffer i atmosfæren, hvilket forbedrer luftkvaliteten og mindsker sundhedsrisici for både mennesker og miljøet.

God ydeevne
HVO100 har lignende energiindhold og ydeevneegenskaber som dieselolie, hvilket betyder, at det kan levere tilstrækkelig trækkraft og rækkevidde for redskabsbærer og redskaber.

Kan blandes med konventionelle brændstoffer
HVO100 kan blandes med konventionel dieselolie i forskellige forhold, hvilket giver mulighed for en gradvis overgang til mere bæredygtige brændstoffer.

Langsigtet besparelse
Selvom HVO100-biodiesel kan være lidt dyrere pr. liter sammenlignet med almindelig diesel, kan de langsigtede besparelser i form af reduceret vedligeholdelse og mulige skatteincitamenter opveje omkostningerne.

Stigende tilgængelighed
HVO100 bliver gradvist mere tilgængeligt i mange regioner, da regeringer og virksomheder arbejder på at fremme brugen af bæredygtige brændstoffer.

Samlet set er HVO100 biodiesel et attraktivt valg for brancher, der bruger dieseldrevet udstyr. Det giver ikke kun betydelige miljømæssige fordele, men det kræver heller ingen store investeringer i ændring af eksisterende maskinpark. Så hvis din virksomhed er engageret i at reducere sine miljøpåvirkninger og samtidig opnå økonomiske besparelser, er HVO100 biodiesel det perfekte brændstofvalg.

“ FN’s 17 verdensmål har sat kursen for en bæredygtig udvikling... „

LÆS MERE OM MÅLENE

Egholm og verdensmålene.
FN’s 17 verdensmål har sat kursen for en bæredygtig udvikling, og Egholm har valgt at fokusere på fire mål, hvor vi kan bidrage og gøre en forskel - verdensmål 12 er et af dem:

Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
I Egholm arbejder vi konstant på at optimere vores produktionsformer i en mere bæredygtig retning. Omkring 97 % af vores samlede CO2-udledning stammer fra brugen af maskiner i dens levetid, hvorfor det er det primære indsatsområde i vores ambition om at reducere CO2-aftrykket - på både kort og længere sigt.

En af måderne er at gøre det muligt for eksisterende kunderne at skifte til miljøvenlige brændstoffer, ligeledes er Egholm i gang med at udvikle fremtidens redskabsbærer, hvor drivmidlet er baseret på ikke-fossile brændstoffer.